دانلود طرح وکتور خوشنویسی «ای دل غم جهان مخور این نیز بگذرد»

دانلود طرح وکتور خوشنویسی «ای دل غم جهان مخور این نیز بگذرد»

دانلود طرح وکتور خوشنویسی «ای دل غم جهان مخور این نیز بگذرد»

فرمت: CDR

کرل ورژن 16

ای دل غم جهان مخور این نیز بگذرد
دنیا چو هست بر گذر این نیز بگذرد

گر بد کند زمانه تونیکو خصال باش
بگذشت از این بسی به سر این نیز بگذرد

ور دور روزگار نه بر وفق رای توست
اندوه مخور که بی خبر این نیز بگذرد

یک حمله پای دار که مردان مرد را
بگذشت از این بسی بتر این نیز بگذرد

منت خدای را که شب دیر پای غم
افتاد با دم سحر این نیز بگذرد

ابن یمین ز موج حوادث مترس از آنک
هر چند هست با خطر این نیز بگذرد

تشویش خاطر است ولی شکر چون نکرد
ایزد قضا جز این قدر این نیز بگذرد
ابن یمین

 

------------------


نه تو می مانی و نه اندوه
و نه هیچیک از مردم این آبادی
به حباب نگران لب یک رود قسم
و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت
غصه هم می گذرد
آنچنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند
لحظه ها عریانند
به تن لحظه خود جامه اندوه مپوشان هرگز