دانلود فایلهای طرحهای گلدوزی -20 طرح- کد 1027 - پکیج طاووس

دانلود فایلهای طرحهای گلدوزی -20 طرح- کد 1027 - پکیج طاووس

دانلود فایلهای طرحهای گلدوزی -20 طرح- کد 1027 - پکیج طاووس

بیست طرح در سه سایز متفاوت
فرمت فایلها:
PES
VIP
برای چرخ های گلدوزی خانگی ، نیمه صنعتی ، صنعتی